msn email google-talk twitter tumblr flickr

将进酒

李白

君不见
黄河之水天上来,奔流到海不复回?
君不见
高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪?   人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
岑夫子,丹丘生,
将进酒,君莫停。   与君歌一曲,请君为我侧耳听。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱,迳须沽取对君酌。
五花马,千金裘,
呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!

【作者简介】

李白(公元701-762) 字太白,号青莲居士,是盛唐时期最有名的大诗人,也是中国历史上最伟大的诗人之一。他的诗雄奇豪放,飘逸不群,想像丰富,流转自然,音韵与美,体格多变。

【字句浅释】

解题:李白的诗歌,一旦沾了酒,就总是豪放、自然与真率,极能表现他的个性与天赋。特别是从长安"赐金放还"之后,其诗内涵又更为深沉,艺术表现又更为成 熟,〖将进酒〗便是这类作品中最有名的代表作。〖将进酒〗:本来是汉乐府中的曲调,也就是"劝酒歌"。高堂:这里指高大的厅堂。青丝:比喻黑而柔软的头 发。樽:酒杯。会须:正应当。岑夫子:岑勋。丹丘生:元丹丘,李白的好友,也是一个学道的人。进酒:送上酒。钟鼓:富贵人家宴会时要鸣钟击鼓等。馔玉:精 美宝贵的食品。因此,"钟鼓馔玉"就代表豪门贵族的奢华生活。陈王:曹操之子曹植,曾被封为陈王。平乐:平乐观,在洛阳西门外。斗:古代盛酒的酒器。 恣 (自):任性的。谑:开玩笑。径:直接了当。须:应该。五花马:这里泛指毛色漂亮的良马。裘:皮毛作的服装。

【全诗串讲】

你们没看见吗?
黄河中浩荡洪流从天上倾泻下来,头也不回的一直奔流到进入大海!
你们没看见吗?
高堂上的明镜里白发使人多悲哀,早上还是柔黑的丝发黄昏就雪白!
人生只要称心如意就该尽情欢悦,可别让金杯子空对着朗朗的明月。
老天赋予我才华就必然有其安排,千两万两黄金耗用完了还会再来。
为大家快乐且把整头牛羊来烹宰,正应该一口气不停杯喝它个三百。
岑勋啊老夫子,丹丘啊好朋友,
又将送上美酒,你们可别停口。
让我为你们唱一首歌曲,请你们侧耳细听好理解我的心意。
豪门贵族的奢华生活值不得宝贵,我不愿醒来只想在酒中永久沉醉。
自古以来圣贤人物都不被人理会,倒只有饮酒者留下了他们的名讳。
陈王曹植当年在平乐观大摆宴席,十千钱买一斗酒任情的欢乐嬉戏。
主人啊你为什么说手上缺少银钱,只管去把酒买来我与你对饮一盘。
你那五花宝马,你那千金皮裘,
叫你的娃娃快拿出去市上换美酒,我要与你一同来销解这万古忧愁!